FunctieInstallatie Beheerder Liften, Roldeuren En Toegangsinstallaties
LocatieVelsen-Noord
Referentie3762
Beschrijving
In het bijzonder gaat het om het beheren van liften, roldeuren en toegangsinstallaties.
Kennis van SAP is een pre(must).
MBO 4 Werktuigbouw
Functiebeschrijving

* Storingsoplossingen, zodat er oplossingen voor de reparatie van complexe storingen gerealiseerd kunnen worden.
* Stelt diagnoses bij storingen, bedenkt mogelijke oplossingsrichtingen en verkrijgt draagvlak voor oplossingen.
* Waarborgt de goede uitvoering van de gekozen oplossing en verwerkt eventuele consequenties voor het reguliere onderhoud in het onderhoudsplan.
* Specificeert de oplossing en werkopdrachten en stuurt mensen aan bij de uitvoering van reparaties.
* Veiligheid van de werkomgeving, zodat de veiligheid van de werkomgeving continu verbeterd wordt en de veiligheid van teamleden gewaarborgd is.
* Draagt de veiligheidsvoorschriften uit en ziet toe op de naleving van de voorschriften.
* Signaleert mogelijkheden voor verbetering van de naleving en toepassing van de veiligheidsvoorschriften.
* Waarborgt de veiligheid van de teamleden op de werkvloer en realiseert een continue verbetering in de prestaties van het team als het gaat om veiligheid.

Sociale interactie
* Sociale vaardigheid voor het operationeel aansturen van medewerkers, voor het afstemmen van complexe onderhoudswerkzaamheden met productie, en voor het co├Ârdineren van de uitvoering van werkzaamheden door firma's en/of eigen personeel.
* Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van onderhoudsplannen, het stellen van storingsdiagnoses en het geven van werkinstructies.

Specifieke handelingsvereisten:
* Nauwkeurigheid voor het waarnemen en beoordelen van de veilgiheid en correctheid van uitgevoerde werkzaamheden.
* Bewegingsvaardigheid voor het bedienen van gereedschap en de montage van machines.

Bezwarende omstandigheden
. Bijzondere lichamelijke belasting bij het oplossen van storingen op moeilijk toegankelijke plaatsen.
. Bijzondere fenomenen als rook, lawaai, hitte, vuil bij (de)monteren van installaties.
. Bijzonder lichamelijk risico bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.

Deskundigheid:
. Kennis van techniek op MBO 4-niveau om de planning en uitvoering van complexe onderhoudswerkzaamheden te overzien.
. Kennis van onderhoudsmethoden, onderhoudsplanning en van geldende regels, normen en voorschriften.
. Kennis van de installaties in samenhang met aangrenzende installaties en het productieproces.
*
*
*
* Verplichte velden