FunctieSr Manager Automatisering Railsystemen Projectencentrum
LocatieAmsterdam
Referentie3781
Beschrijving
De Manager ICT PC ondersteunt de directeur Projectencentrum bij de aansturing van de projecten met ICT gerelateerde onderdelen en de aansturing van de ICT en S&C clusters. Binnen het cluster ICT valt bijvoorbeeld het project CBI(centrale besturing van installaties) en binnen het cluster S&C vallen alle projecten op het gebied van signalling & control(treinbeveiliging). Ook andere projecten binnen Projectencentrum hebben ICT gerelateerde onderwerpen die worden aangestuurd vanuit de Manager ICT PC. De Manager ICT PC neemt zitting in het MT van het Projectencentrum en zorgt voor een integrale manier van werken op de verschillende ICT/S&C projecten.

Werkzaamheden
Er komen veel (ICT) projecten op het Projectencentrum af met grote inhoudelijke uitdagingen. Per project wordt een projectmanager aangesteld. De Manager ICT PC dient in staat te zijn om de projectmanagers te challengen. Daarnaast is er duidelijk sturing nodig van de raakvlakken tussen de projecten (soms prioritering) en inhoudelijke afstemming met afdeling Eigendom & Beheer (Opdrachtgever aan Projectencentrum). Daarom wordt er een Manager ICT PC (werktitel) voor het Projectencentrum geworven met de volgende taken:

Doet de inhoudelijke afstemming namens het Projectencentrum (voor zover het niet de directe projectsturing betreft) met Eigendom & Beheer en schaalt waar nodig op naar de directeur Projectencentrum;dat betekent dan overigens ook dat binnen Eigendom & Beheer naar de directeur Eigendom & Beheer moet worden opgeschaald. Er wordt een periodiek overleg ingericht tussen de directeur Eigendom & Beheer en de directeur Projectencentrum in aanwezigheid van het MT-lid ICT en de programmamanagers van Eigendom & Beheer.
Heeft overzicht van alle raakvlakken op ICT / S&C gebied tussen projecten onderling, draagt oplossingen aan en/of zorgt dat issues worden aangekaart op de juiste tafel en brengt prioritering aan in de projecten -> in overleg met Eigendom & Beheer.
Neemt deel aan het managementoverleg metro, waarin naast Projectencentrum en Eigendom & Beheer ook GVB als exploitant en operator en Vervoerregio Amsterdam als financier deelneemt. Neemt tevens deel aan project overstijgende overlegvormen met de leveranciers.
Heeft overzicht van alle projecten binnen het Projectencentrum die ICT / S&C systemen raken (centrale besturing van installaties, spoorbeveiligingssystemen, stationssystemen (camera, intercom, omroep, DRIS), glasvezelnetwerk e.d.).
Zorgt voor uniformiteit en continuïteit in de aanpak van de ICT / S&C onderdelen binnen de diverse projecten, dit betekent:
Organiseert een centrale contractmanagement afdeling met daarbij een aanspreekpunt voor iedere leverancier (Thales, Siemens, Alstom) en stuurt deze aan.
Zorgt voor reguliere afstemming met de Asset Manager vanuit Eigendom & Beheer.
Zorgt ervoor dat de inhoudelijke kennis vanuit Eigendom & Beheer Systeem Integratie wordt ingezet in de projecten en werft waar nodig medewerkers.
Heeft overzicht van alle toekomstige projecten die ICT / S&C raken in tijd en signaleert risico's en kansen - in overleg met Eigendom & Beheer.
Spart met de beoogd projectmanager over de inhoud en bewaakt debij het opstellen projectkaders van Eigendom & Beheer.
Begeleidt het opstellen van de projectplannen vanuit MT Projectencentrum.
Weet overzicht te creëren en verdiept zich waar nodig in inhoudelijke issues
Adviseert de directeur Projectencentrum over bemensing van managementteams van de ICT projecten en de aansturing van projecten met ICT gerelateerde onderwerpen.


Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders wa
*
*
*
* Verplichte velden