FunctieCoördinator S&C Projecten
LocatieAmsterdam
Referentie3782
Beschrijving
Functieomschrijving
Het op uniforme werkwijze regie voeren over de verschillende huidige en toekomstige projecten en projectdelen binnen de organisatie van Signalling & Control (S&C)

Werkzaamheden

- Planmatig coƶrdineren van de diverse projecten en bewaken van alle processtappen binnen de S&C
organisatie;
- Inzichtelijk maken en bewaken van de interne processen en waar nodig tijdig escaleren naar de
manager S&C;
- Introduceren van een uniforme werkwijze en bijbehorende rapportagevorm;
- Overzicht creƫren en adviseren over benodigde bijsturing;
- Voeren van regulier overleg met de ketenpartners;
- Tijdig organiseren van benodigde besluitvorming in juiste gremium en het maken van strategische
afwegingen ter voorbereiding hiervan;
- Onderdeel van het Management Team S&C.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, RVE Metro & Tram
*
*
*
* Verplichte velden