FunctieV&G Coordinator Ontwerp
LocatieUtrecht
Referentie3798
Beschrijving
V&G Coördinator Ontwerp

Opdrachtomschrijving

Als Coördinator Veiligheid en Gezondheid (V&G) Ontwerp zorg je dat onze wegen en vaarwegen met diverse tunnels, bruggen en sluizen veilig worden gebouwd, gerenoveerd en onderhouden. De V&G coördinator is gekoppeld aan meerdere projecten en objecten op hetzelfde areaal en vervult een project-overstijgende rol. In de dagelijkse praktijk zal de V&G coördinator veel sparren met de leden van de projectteams en een adviserende rol hebben richting de lijnorganisatie. Daarnaast is het van belang dat er goede afstemming is met de V&G coördinator Uitvoering op de diverse projecten.

De aanstellen van V&G Coördinator Ontwerp is een wettelijke verplichting en de persoon die deze opdracht vervult moet ook zorgdragen dat het Arbobesluit (2.30) wordt uitgevoerd en nageleefd. Een aantal van de taken die daarbij horen zijn het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan voorzien van objectrisico's en samenlooprisico's en het samenstellen van een veiligheids- en gezondheidsdossier. Kortom, de V&G Coördinator Ontwerp moet er namens Rijkswaterstaat op toezien dat de veiligheid voldoende geborgd wordt tijdens de ontwerpfase van onze projecten en dat risico's, maatregelen en keuzes over veiligheid goed worden vastgelegd. Je maakt zaken bespreekbaar en stimuleert het veiligheidsdenken in de teams en op de bouwlocaties. Bovendien treed je doortastend op als de veiligheid in het geding is.

Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, maak je optimaal gebruik van je interne en externe netwerk en weet je waar je welke kennis kunt halen. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en je deelt van nature je kennis met collega's binnen het veiligheidsnetwerk en daarbuiten. Je werkt nauw samen met de Coördinator Veiligheid in Projecten bij Rijkswaterstaat. Je denkt mee over verbeteringen van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie.


Opdracht-eisen
" Je hebt een opleiding Middelbaar Veiligheidskunde (MVK) succesvol afgerond
" Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met veiligheidsmanagement, specifiek met V&G coördinatie
" Je hebt kennis van alle Arbo verplichtingen (theorie) en ervaring hoe je hier in de praktijk naar moet handelen
" Je hebt ervaring met het opstellen van V&G-plannen en V&G-dossiers en weet waaraan deze moeten voldoen
" Je hebt aantoonbaar affiniteit met het ontwerpproces van infrastructurele werken

Locatie
Middelburg
Organisatieonderdeel RWS Programma's, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

PPO is een organisatie die programma's en projecten realiseert, en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek en onze interne en externe partners merken dat en waarderen ons als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring.
PPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio's. PPO doet dit voor programma's, D&C projecten die kleiner zijn dan circa € 65 miljoen, prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten.
PPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel Grote projecten en onderhoud (GPO). Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.
De afdeling - Techniek & Technisch Management
Je komt te werken op de afdeling Werkwijze Techniek en Technisch Management, onderdeel van de Directie Techniek van PPO (Programma's projecten en Onderhoud). Vanuit deze landelijk georiënteerde afdeling werk je samen met collega's die regionaal gehuisvest zijn en aan projecten werken.
*
*
*
* Verplichte velden