FunctieAdviseur Electrotechniek
LocatieMiddelburg
Referentie3807
Beschrijving
Adviseur techniek electrotechniek, installatietechniek en automatisering

Opdrachtomschrijving

Eén Rijkswaterstaat

Als adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, elektrotechniek of bouwtechnologie). Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond ontwerp, effecten of techniek. Je zet die specifieke inhoudelijke expertise in binnen projecten en adviseert in verschillende fasen van het proces en/of project op het eigen werkpakket. Je verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties. Jij zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Ook stel je uitgangspuntennotities, systeemspecificaties en kostenramingen op. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en maakt een gedegen evaluatie en schouwing van werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek. Je toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico's en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.

Samen met anderen

Je bent aanspreekpunt voor jouw vakgebied en bent gesprekspartner voor de opdrachtnemer binnen jouw vakgebied. Jouw adviezen zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat op bijvoorbeeld opdrachtnemers gericht. Je zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en toetst gespecificeerd en inhoudelijk de uitbestede werkzaamheden van opdrachtnemers.

Elke dag beter

Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega's binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te verbreden.


Opdracht-eisen

Afgerond opleidingsniveau

- hbo

Kennis en ervaring

- Je hebt minimaal een HBO-opleiding op het gebied van elektrotechniek en/of industriële automatisering.
- Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van vraagspecificaties tbv D&C contracten.
- Je hebt kennis van relevante normen en richtlijnen, de materialen en de onderhoudsmethodieken.
- Je hebt kennis van relevante onderdelen van methodieken, zoals RAMS, SE, SCB, LCE en FMECA en assetmanagement.
- Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van advisering binnen het kennisveld.
- Je hebt aantoonbaar kennis van machineveiigheid
- Je bent in bezit van een VOL-VCA certificaat
- Areaalkennis is een pré.


Typering van de opdracht

De werkzaamheden zullen in grote lijnen bestaan uit:

- Het mede opstellen van klanteisen en het opstellen van vraagspecificaties tbv nieuwe contracten.
- Bijdragen aan planningssessies en risicosessies
- Deelnemen aan reguliere projectteam overleggen (frequentie op basis van voortgang en risicoprofiel).
- Het inhoudelijk toetsen van ontwerpen, werkzaamheden en offertes van uitvoerende opdrachtnemers.
- Gegevens aanleveren tbv kostenramingen
- Bewaking wettelijke eisen/normen
- Verificatie/validatie geleverde gegevens
- Het adviseren en ondersteunen van de Technisch Manager;

Over Rijkswaterstaat Programma's, Projecten & Onderhoud

De organisatie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten & Onderhoud

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naa
*
*
*
* Verplichte velden