FunctieVG Coordinator Ontwerp Sluizenprogramma
LocatieUtrecht
Referentie3814
Beschrijving
V&G Coördinator Ontwerp Sluizenprogramma


Opdrachtomschrijving

Als Coördinator Veiligheid en Gezondheid (V&G) Ontwerp Sluizenprogramma zorg je dat de projecten IJmond, Beatrix, Limmel, Afsluitdijk en Terneuzen veilig kan worden gebouwd, gerenoveerd en onderhouden. Het Sluizenprogramma is daarbij uniek, omdat het meerdendeel van de projecten in DBFM contactvorm zijn gecontracteerd en daarmee dus ook een langjarige verplichtingen ten aanzien van onderhoud belegd is bij de markt.

Het aanstellen van V&G Coördinator Ontwerp is een wettelijke verplichting en de persoon die deze functie vervult moet zorgdragen dat het Arbobesluit (2.30) wordt uitgevoerd en nageleefd binnen de projecten. De V&G Coördinator Ontwerp moet er namens Rijkswaterstaat op toezien dat de veiligheid voldoende geborgd wordt tijdens de ontwerpfase van deze projecten en dat risico's, samenlooprisico's, maatregelen en keuzes over veiligheid goed worden vastgelegd, zoals onder andere verwacht conform het Arbobesluit (2.28). Je analyseert of de Opdrachtnemer de gemaakte ontwerpen beschouwt vanuit in iedergeval arboveiligheid, voor zowel de realisatiefase, alsmede de onderhoudsfase en maakt veiligheidsaspecten bespreekbaar met Opdrachtnemer. Je zoekt de afstemming met de omliggende projecten van derden, omtrent de samenlooprisico's.Je bent sensitief en bent bewust van het verschil in contractuele verantwoordelijkheden, wettelijke verantwoordelijkheden en persoonlijke bevoegdheden en je hebt de sensitiviteit om te opereren in dit complexe speelveld. Daarentegen kun je binnen dit speelveld wel doortastend optreden als de veiligheid in het geding is.

In de dagelijkse praktijk zal de V&G coördinator veel sparren met de Technisch manager van het project, de technische leden van de projectteamsen de projectadviseur integrale veiligheid. Daarnaast is het van belang dat er goede afstemming is met de ontwerpleiders en V&G coördinator Uitvoering van de Opdrachtnemers.

Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, maak je optimaal gebruik van je interne en externe netwerk en weet je waar je welke kennis kunt halen. Je hebt ontwerpkennis van waterbouwkundige werken en kunt deze bezien in het kader van het Arbobesluit. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en je deelt van nature je kennis met collega's binnen het veiligheidsnetwerk en daarbuiten. Je werkt nauw samen met de Coördinator Veiligheid in Projecten bij Rijkswaterstaat. Je denkt mee over verbeteringen van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie. Daarnaast dien je er vanuit te gaan dat je een groot deel van de tijd op locatie aanwezig bent van de Opdrachtnemers, waaronder bijvoorbeeld Terneuzen, Eefde, Nieuwegein, Lelystad, Afsluitdijk, Haarlem en IJmuiden.

Opdrachteisen

- Je hebt een opleiding hogere Veiligheidskunde of een civieltechnische opleiding (HBO Civiele techniek,
in de richting van ontwerpen van constructies) afgerond
- Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met veiligheidsmanagement, specifiek met V&G
coördinatie
- Je hebt kennis van alle Arbo verplichtingen (theorie) en ervaring hoe je hier in de praktijk naar moet handelen
- Je hebt bekend met de verplichtingen ten aanzien van V&G-plannen en V&G-dossiers en weet waaraan deze moeten voldoen
- Je hebt kennis en ervaring van het ontwerpproces van waterbouwkundige werken
- Je kunt goed analyseren en plannen, bent flexibel en je weet op de juiste manier collega's te overtuigen


Standplaats

Utrecht
*
*
*
* Verplichte velden