Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: Adviseur Uitvoeringsdeskundige Civiel
Locatie: Utrecht - Netherlands
Referentie nummer: 3528
Publicatie datum: 25/09/2017
Status: Open

Description:
Adviseur Uitvoeringsdeskundige Civiel

Opdrachtomschrijving
Eén Rijkswaterstaat

Als adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, elektrotechniek of bouwtechnologie). Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond ontwerp, effecten of techniek. Je zet die specifieke inhoudelijke expertise in binnen projecten en adviseert in verschillende fasen van het proces en/of project op het eigen werkpakket. Je verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties. Jij zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Ook stel je uitgangspuntennotities, systeemspecificaties en kostenramingen op. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en maakt een gedegen evaluatie en schouwing van werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek. Je toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico's en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.

Samen met anderen

Je bent aanspreekpunt voor jouw vakgebied en bent gesprekspartner voor de opdrachtnemer binnen jouw vakgebied. Jouw adviezen zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat op bijvoorbeeld opdrachtnemers gericht. Je zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en toetst gespecificeerd en inhoudelijk de uitbestede werkzaamheden van opdrachtnemers.

Elke dag beter

Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega's binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te verbreden.

Omgeving

De zuidelijke ringweg in Groningen (N7/A28) wordt ingrijpend verbouwd. Doel van het project is
een betere en veiligere doorstroming van het verkeer op deze rijksweg. Het vernieuwen van de
zuidelijke ringweg leidt tot een leefbare en veilige woonomgeving, versterkt de samenhang van de
stadsdelen en maakt woningen en dagelijkse voorzieningen beter en veiliger bereikbaar. Daarmee
draagt het plan ook bij aan het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid en de
economische ontwikkeling van stad en regio.
Het plan is daarom niet alleen van belang voor het wegverkeer met als bestemming Groningen, maar ook voor het doorgaande verkeer, fietsers, wandelaars, inwoners, toeristen, winkeliers, bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen. Kortom, voor de hele stad, de gehele provincie en geheel Noord-Nederland
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid die is
opgezet door Gemeente Groningen, Provincie Groningen en Rijkswaterstaat. De projectorganisatie
heeft tot taak de voorbereiding en realisatie van het project Aanpak Ring Zuid te Groningen. Het
project kenmerkt zich door een grote mate van complexiteit in binnenstedelijk gebied. Het is onze
ambitie om er voor te zorgen dat de moederorganisaties, de stakeholders in de omgeving én de
stakeholders in de uitvoering bij oplevering tevreden zijn over de wijze waarop met hun belangen
wordt omgegaan tijdens de realisatiefase. Specifiek voor de moederorganisaties streven we ernaar
om na afloop gezamenlijk de conclusie te trekken dat de samenwerking zodanig is verlopen dat we
nogmaals met elkaar zo'n uitdagende klus aan zouden gaan.

Functie-eisen

Specifieke taken zijn:
- Borgen technische scope tijdens de realisatiefase.
- Levert de inhoudelijke deskundigheid op het gebied van uitvoering, effecten en techniek bin