Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: Werktuigbouwkundig adviseur afvalwaterzuivering
Locatie: Amersfoort - Netherlands
Referentie nummer: 3529
Publicatie datum: 30/08/2017
Status: Open

Description:
Kandidaat is werkzaam t.b.v. taakveld 'Zuiveren van afvalwater'.
Areaal: 20 rwzi's, 66 rioolgemalen en 9 slibontwateringslocaties, 1 slibverwerkingsbedrijf en 200 km persleiding.

Op basis van een geconstateerd knelpunt onderzoekt en formuleert kandidaat technische verbeterpunten en oplossingen. Kandidaat is een werktuigbouwkundig adviseur die samen met de leden van het Asset-team en/of andere afdelingen onderzoeken/studies in het tactische speelveld op projectmatige wijze uitvoert. De werkzaamheden houden het volgende in:
* Opstellen/Coördineren van onderzoeken, variantenstudies, verbetervoorstellen. Dit alles draagt de oplossing aan om een 'functie' in te vullen die leidt tot het gestelde doel.
* Opstellen en uitzetten van werkopdrachten/onderzoeksvragen/investeringsmotivaties;
* Ontwerper van oplossingsvarianten binnen een te vervullen functie
* Creëert en borgt samenhang tussen het technische, gebruikers en onderhoudsperspectief van een maatregel over de gehele lifecycle

Overige gegevens
Het aantal te werken uren is 32 tot 36 uur per week. De einddatum van de termijn van inhuur is
31-12-2017 met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode. Alle uitvragen van waterschap Hollandse Delta via het DAS betreffen nieuwe inhuur. Verlengingen van al aanwezige inhuur worden niet via het DAS uitgevraagd.

soort project: nvt
Fase project: nvt
De standplaats is WSHD-Hoofdkantoor Ridderkerk

Middelen zoals telefoon, Auto, PDA, laptop of tablet worden niet door het waterschap verstrekt.

Voor deze offerte uitvraag mag per deelnemer maximaal één kandidaat aangeboden worden.

Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk ma 4 september 2017, 17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op wo 6 september 2017 kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Met de openstelling van deze offerteaanvraag is het voor deze tender niet meer mogelijk aan te melden indien er niet eerder een goedgekeurde inschrijving was binnen de DAS 14982 Dynamisch aankoopsysteem voor technische adviesdiensten, inkoopadviesdiensten, financiële professionals, juridisch advies en projectmanagement en -ondersteuning.