Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: Adviseur Integrale veiligheid
Locatie: Utrecht - Netherlands
Referentie nummer: 3531
Publicatie datum: 30/09/2017
Status: Open

Description:
Adviseur Integrale veiligheid

Beschrijving organisatiedeel c.q. project

Projectorganisatie Waterveiligheid

De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) zoekt een inhoudelijk deskundige en zelfstandige projectadviseur integrale veiligheid (PIV).

Stroming in de Ooster- en Westerschelde zorgt op diverse locaties voor structurele erosie van de vooroever en bodembescherming van de Oosterscheldekering. Op locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de bestaande oeverwerken ondermijnt, wordt dit bestreden door de oevers te beschermen middels "bestortingen".
De POW is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de bestortingen.

Deze projectorganisatie is een uniek samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Binnen de POW worden projecten uitgevoerd voor Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Voor de POW zijn er twee opdrachtgevers, vanuit Rijkswaterstaat Zee en Delta is dit de directeur Netwerkmanagement, vanuit het Waterschap Scheldestromen is dit het afdelingshoofd Waterkeringen.

Beschrijving opdracht

Team Techniek

De PIV maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de technisch manager (TM). De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair. Hierbij heeft de discipline waterbouw de belangrijkste rol. Integrale veiligheid (IV) valt onder de (uitvoerings) verantwoordelijkheid van de TM. De TM vormt met de projectmanager en drie andere clustermanagers het zogeheten kernteam van POW.

De PIV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projectgerelateerde taken op het gebied van integrale veiligheid. Ook houdt de PIV zich bezig met taken gerelateerd aan de veiligheidscultuur van de projectorganisatie.

Je werkpakket bestaat uit inhoudelijke activiteiten en coördinerende taken. Je zal onder meer de volgende activiteiten uitvoeren:

" Ondersteunen bij het opstellen van de veiligheidseisen in de contracten;
" Het creëren en/of actueel houden van een V&G plan en -dossier voor het project;
" Invulling geven aan de rol van V&G coördinator voor RWS relevante delen van de ontwerp- en realisatiefase;
" Sessies/workshops of evaluaties met ON, projectteam of beheerder voorbereiden, beleggen en uitwerken, om veilig werken te bevorderen;
" Risico gestuurd werken door veiligheidsrisico's tijdig te signaleren, passende beheersmaatregelen te formuleren en een bijdrage te leveren aan het risicomanagement van het cluster;
" Het organiseren, uitvoeren en uitwerken van veiligheidstoetsen bij werkzaamheden, zoals rondjes werk en productprocestoetsen;
" Het bevorderen en bewaken van de veiligheidscultuur in het projectteam;
" Het mede beoordelen van voor veiligheid relevante plannen en documenten van de opdrachtnemer;
" Het (laten) uitvoeren van incidentregistratie en -analyse en/of adviseren hierover;
" Het bewaken en uitdragen van de ambities en prikkels, zoals opgenomen in het contract en doelstellingen;
" Uitwisseling van kennis en best practices met andere Projectadviseurs Integrale Veiligheid, alsmede het formuleren van voorstellen voor kennisontwikkeling.

Je wordt geacht te kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau en daardoor de technisch manager tijdig en kundig te informeren en adviseren. Je brengt je adviezen zowel mondeling als schriftelijk uit, in duidelijke en kundige bewoordingen. Met je ervaring op het gebied van Integrale veiligheid kun je bijdragen aan het verbeteren van het onderhoud aan de assets. Daarnaast kun je je ervaring inzetten om werkwijzen en kaders te verbeteren en kennisborging binnen het project en Rijkswaterstaat te optimaliseren.

Opdracht eisen
" Een afgeronde opleiding HBO Integrale Veiligheid (IV) ,Hogere Veiligheidskunde (HVK) of vergelijkbare relevante opleiding;
" Kennis van veiligheidsmanagementsystemen in algemene zin;
" Kennis van en ervaring met de toepassing van methoden voor het inventariseren, analyseren en beoordelen van veiligheidsrisico's;
" Minimaal 5 jaar aantoonba