Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: projectleider
Locatie: Utrecht - Netherlands
Referentie nummer: 3544
Publicatie datum: 11/09/2017
Status: Open

Description:
Opdracht Projecten managen voor het
convenant Stadsbaantunnel
Opdrachtomschrijving
Eén Rijkswaterstaat
· Aansturing tunnelbediening / -bewaking
· Aansturing technisch beheer inzake betreffend onderhoudscontract
· Faciliteren integrale inspectie en monitoring
· Toetsing en bijsturing meerjaren technisch onderhoudsplan
· Liaison en adviseur van formeel tunnelbeheerder bij verkeerskundige ernstige situaties
· Inrichten / opstellen en borgen (van uitvoering) vn processen bediening / bewaking en technisch
incidentmanagement
· Termijnvisies voor technisch beheer en kwaliteit(beleid en borging) ontwikkelen en realiseren
· (Wijzigingen in) beleid uitvoeren inzake gebruik en veiligheid
· Tactisch overleg voeren met hulpverleningsinstanties, naburige overheden en bedrijfsleven
(operationeel omgevingsmanagement)
- organiseren van regiegroep- en stuurgroepvergaderingen
- organiseren van de benodigde capaciteit om het convenant "Bediening en Bewaking
Stadsbaantunnel" van de gemeente Utrecht uit te kunnen voeren
- bewaken van de voortgang op de uitvoering van het convenant
- medeverantwoordelijk voor de door-ontwikkeling van de samenwerking RWS-gemeente
Utrecht
- verantwoordelijk voor de financiële en administratieve huishouding mbt het convenant
- verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken
- aanspreekpunt voor alle zaken die het convenant betreffen.
Samen met anderen
De opdrachtnemer rapporteert aan de assetmanager en aan de directeur van Rijkswaterstaat MN. De
opdrachtnemer opereert in een kader dat bepaalt wordt door het convenant tussen gemeente Utrecht
en Rijkswaterstaat voor bediening en bewaking van de Stadsbaantunnel door Rijkswaterstaat. Dit
betekent dat de opdrachtnemer in staat moet zijn om de belangen van beide partijen te herkennen en
bewaken, en binnen dat spanningsveld te kunnen rapporteren en opereren.
De opdrachtnemer heeft intensief contact met zowel de Rijkswaterstaat-organisatie als de Utrechtorganisatie.
Je staat stevig in je schoenen: als er in bestaand beleid spanningen zijn tussen het projectbelang en
het algemeen belang weet jij raad en treed je op.
Elke dag beter
Je maakt je sterk voor het ontwikkelen van je eigen specialisme. Daarvoor stel je verbeteringen voor in
de evaluatie van effecten op de langere termijn en in de planning, procedures en richtlijnen daarvoor.
Je kennis en ervaring deel je actief binnen heel Rijkswaterstaat.
Opdracht-eisen
Werk-/denkniveau
· WO werk en denkniveau. Minimaal HBO opgeleid en gediplomeerd, bij voorkeur in een
technische en/of management richting: Technische bedrijfskunde, of een combinatie van een
technisch HBO diploma met een bedrijfskundig HBO diploma.
· Kennis van de wetgeving rond tunnels, zoals de WARVW en de RARVW.
· Geldig VCA-VOL certificaat in bezit.
· ITIL en Prince2 certificaat in bezit.
Kennis en ervaring
· Aantoonbare ervaring met opdrachten voor zowel een Gemeentelijke als een Rijkstunnel
· Minimaal 8 jaar werkervaring bij Rijkswaterstaat
· Minimaal 8 jaar werkervaring in een gemeentelijke structuur bij meer dan een middelgrote
gemeente
· Ervaring met het aansturen van een multidisciplinaire projectorganisatie
· Ervaring met het adviseren en opereren op DT -niveau in complexe organisaties
Meeste essentiële competenties
· Resultaatgericht
· Netwerken
· Organisatiesensitiviteit
· Motiveren
· Voortgangscontrole
· Stabiele factor
Beschrijving van het organisatieonderdeel / project
De gemeente Utrecht heeft tegen de A2 Leidsche Rijn tunnel aan de Stadsbaantunnel gebouwd: een
gemeentelijke lokale openbare weg die "noord" en "zuid" van Leidsche Rijn met elkaar verbindt.
De gemeentelijke Stadsbaantunnel is pal gelegen naast de A2 Leidsche Rijn tunnel van
Rijkswaterstaat en is eind 2016 in gebruik genomen. Bediening en bewaking van de tunnel vindt
plaats door Rijkswaterstaat vanuit de Verkeerscentrale Midden - Nederland.
Voor de uitvoering van het convenant dat tussen gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat voor de
Stadsbaantunnel is afgesloten zoekt Rijkswaterstaat een senior