Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: Contract manager
Locatie: Utrecht - Netherlands
Referentie nummer: 3546
Publicatie datum: 11/09/2017
Status: Open

Description:
Opdracht managen Contracten incl.
operationeel tunnelbeheer
Opdrachtomschrijving
Eén Rijkswaterstaat
o
Opdrachtnemer geeft integraal leiding aan het cluster bediening / -bewaking
·
Zorgt voor totstandkoming van randvoorwaarden, uitgangspunten en prioriteiten t.a.v. de
uitvoering van integrale inspecties en monitoring van de tunnel, infrastructuur en systemen
·
Zorgt voor toetsing en eventuele bijsturing van het door de opdrachtnemer opgestelde
(meerjaren) onderhoudsplan
·
Adviseert de formeel tunnelbeheerder bij ingrijpende schade / calamiteiten over te nemen
(corrigerende) maatregelen
·
Zorgt voor inrichting en ongestoord verloop van de processen m.b.t. bediening en bewaking van
de tunnel en incident management
·
Ontwikkelt en realiseert middellange en lange termijn visies op het gebied van kwaliteitsbeleid en
kwaliteitsborging
·
Geeft vorm en inhoud aan beleid en uitgangspunten inzake gebruik en veiligheid in en rond de
tunnel
·
Voert in de regio op tactisch-operationeel niveau overleg met overheden, (hulpverlenings-)
instanties en bedrijfsleven
·
Maakt in roosterdienst deel uit van de interne calamiteitenorganisatie (als calamiteiten
coördinator)
·
Is verantwoordelijk voor opleiding, trainingen oefening (OTO) van de tunnelbeheerorganisatie
·
Is verantwoordelijk voor de contractadministratie van diverse contracten
Voorde opdracht om van het operationeel tunnelbeheerder wordt inhoudelijk gerapporteerd aan de
gemandateerd tunnelbeheerder, een rol die door gemeente Utrecht zelf wordt uitgevoerd. Voor de
inrichting van z'n werkzaamheden stemt de opdrachtnemer af met het afdelingshoofd van RWS
Midden Nederland district Zuid.
Samen met anderen
Opdrachtnemer werkt nauw samen met collega's binnen en buiten projecten. Je fungeert als
vraagbaak voor inkoop- en contractzaken. Je doet de onderhandeling met (markt)partijen. Je
onderhoudt contacten met stakeholders (met name marktpartijen in een niet complexe omgeving).
Verder realiseer je een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van het inkoop- en
contractmanagement/contracteringsproces en communiceer je hierover.
Elke dag beter
Voor deze opdracht lever je een bijdrage aan het verbeteren van jouw vakgebied. Dit doe je door
jouw kennis up to date te houden en deze kennis in te zetten om de inkoop- en
contracteringsprocessen binnen Rijkswaterstaat te verbeteren. Je signaleert, analyseert
ontwikkelingen die de uitvoering van het inkoop- en contractproces kunnen beïnvloeden en je
adviseert hierover. Tot slot is het borgen van kwaliteit van kennis een belangrijk aspect in jouw werk.
Opdracht-eisen
Werk-/denkniveau
·
Diploma op Hbo -niveau (bij voorkeur Electrotechniek en/of Informatica)
·
U bent in het bezit van een geldig VCA-Vol en Prince2 Foundation diploma
·
U heeft inzicht en ervaring (minimaal 1,5 jaar) als Contractmanager en Operationeel
Tunnelbeheerder voor een gemeentelijke Tunnel
Kennis en ervaring
·
Aantoonbare ervaring met werkzaamheden voor een complexe objecten als een Tunnel
·
Minimaal 3 jaar werkervaring bij een overheidsinstelling (bijv. RWS, gemeenten, ProRail ect.)
·
Leidinggevende ervaring
Meeste essentiële competenties
·
Resultaatgericht
·
Netwerken
·
Organisatiesensitiviteit
·
Motiveren
·
Voortgangscontrole
Beschrijving van het organisatieonderdeel / project
De gemeente Utrecht heeft tegen de A2 Leidsche Rijn tunnel aan de Stadsbaantunnel gebouwd: een
gemeentelijke lokale openbare weg die "noord" en "zuid" van Leidsche Rijn met elkaar verbindt.
De gemeentelijke Stadsbaantunnel is pal gelegen naast de A2 Leidsche Rijn tunnel van
Rijkswaterstaat en is eind 2016 in gebruik genomen. Bediening en bewaking van de tunnel vindt
plaats door Rijkswaterstaat vanuit de Verkeerscentrale Midden - Nederland.
De operationeel tunnelbeheerder is verantwoordelij