Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: Programma secretaris
Locatie: Amsterdam - Netherlands
Referentie nummer: 3654
Publicatie datum: 05/01/2018
Status: Open

Description:
Functieomschrijving/Werkzaamheden

Als projectsecretaris ondersteun jij de programmamanagers (en eventueel platform secretarissen) bij de uitvoering van de MRA-programma's en daaruit voortvloeiende projecten.
Meest urgente vraag ligt bij het MRA Programma Bouwen en Wonen. Als projectsecretaris ondersteun je het programmamanagement (programmamanager en programmasecretaris/adviseur) Bouwen en Wonen MRA.

Werkzaamheden:
- Ondersteunt de programmamanager en -secretaris bij het uitvoeren van het MRA-programma Bouwen en Wonen;
- Bewaken aanleverdata MRA overleggen , verbanden leggen tussen acties, voorzet maken voor/ opstellen van gespreksagenda's en
annotaties, verslagen van overleggen bouwen en wonen, etc.
- Is in overleg met de programmamanager zelf ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van (deel)projecten binnen het programma (onderwerpen als: betaalbare voorraad, woonbehoefteonderzoek, communicatie nieuwbouw, voorbereiding bestuurlijke bijeenkomst etc);
- Onderhoudt betrekkingen met de MRA-partners;
- Intern aanspreekpunt met betrekking tot een deel van de projecten binnen het programma en tevens een sparringpartner voor de programmamanager en programmasecretaris;
- Ondersteunt waar nodig ook andere leden van het MRA bureau (bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen);
- Rapporteert aan de programmamanager en de programmasecretaris Bouwen en Wonen MRA

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken we aan het verstevigen van onze duurzame
samenwerking. Per 1 januari 2017 wordt het geheel ondersteund door een klein en slagvaardig
bureau, het MRA Bureau. Dit bureau draagt zorg voor de uitvoering van de MRA Agenda en
het faciliteren van de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.
Het MRA Bureau overziet de uitvoering van de MRA Agenda en is daarmee het boegbeeld van de regionale samenwerking.