Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: Contract adviseur
Locatie: Utrecht - Netherlands
Referentie nummer: 3655
Publicatie datum: 08/01/2018
Status: Open

Description:
Opdracht Adviseren producten en Contracten
Omschrijving
Het cluster natte centrales werkt volgens het standaard Integraal Project Managementmodel (IPM)
waarbij een contractmanager leiding geeft aan een contractteam.

Te leveren producten:
Jij voorziet de contractmanager van adviezen ten behoeve van een correcte en tijdige realisering
van contracten.
Het betreft contracten in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase:
· Ingenieursdiensten
· Contracten MB2 en TB3
· Overbruggingscontract noordelijke objecten

Het betreft met name contracten met een sterke Industriële automatisering/ICT achtergrond in
combinatie met elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civiele aspecten.

In de voorbereidingsfase zijn de adviezen gericht op onder meer, de verzorging van aanbestedings-
en gunningsdocumenten, evenals de opstelling van het contractbeheersingsplan en de contractuele
beoordeling van documenten i.r.t. de aanbesteding.

In de uitvoeringsfase zijn de adviezen gericht op onder meer de beheersing van de contracten, de
project- en contractrisco's, het formulier A t.b.v. voorbereiding toetsen en evaluatie SCB.

Opdracht-eisen
· De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op WO niveau met een technische
en / of bedrijfskundige achtergrond.
· Daarnaast heb je ervaring met de voorbereiding en realisering van civiele en/of industriële
automatiseringsprojecten onder de UAV-GC binnen levensverlengend en integraal groot
onderhoud van natte infrastructuur .
· Je kunt projectmatig werken, je hebt bij voorkeur kennis van het IPM-model. Je hebt een
opleiding op het gebied van projectmanagement behaald.
· Ook ben je bekend met ( bij voorkeur het RWS) inkoopproces, innovatieve contractvormen
en werkwijzen voor contractbeheersing (SCB)
· Je hebt tevens kennis van de relevante wet- en regelgeving en procedures.
· Verder heb je aanleg voor en ervaring met het aansturen van het contractbeheersteam.
· Ook processturing gaat je goed af.

Competenties
· Je hebt visie op de relatie tussen opdrachtgever en marktpartijen en onderlinge
verhoudingen, evenals kennis van de organisatie en wat zich daarin afspeelt.
· Je bent resultaatgericht, toont lef en je staat open voor vernieuwingen in onze werkwijzen.
· Je voelt goed aan wat er binnen de organisatie omgaat en je bent in staat een netwerk op
te bouwen en te onderhouden.
· Verder kun je goed plannen en organiseren, heb je controle over je werkzaamheden, weet
je mensen te motiveren en kun je innovatief handelen.
· Je handelt naar de kernwaarden van Rijkswaterstaat
o Resultaat gedreven
o Aanspreekbaar
o Dienstverlenend
o Integer
o Ondernemend
o Verbindend

Kennis en ervaring
· Je hebt kennis van de werkwijze aanleg en onderhoud in relatie tot het eigen werk.
· Je hebt kennis van de van toepassing zijnde informatiesystemen. (Hummingbird, GRIP,
SAP)
· Je hebt een inhoudelijke basisopleiding op het gebied van inkoop en contracten. (NEVI 1)
· Je hebt relevante ervaring (>3 jaar) in uitvoerende, ondersteunende en adviserende
werkzaamheden op inkoop en contractgebied.
· Je hebt kennis en ervaring met het inkopen op basis van producten (uitbestedingen).
· Je hebt een opleiding gericht op het IPM model en (IPM) rol specifieke opleiding.

Clusteromschrijving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame
leefomgeving. PPO Cluster Natte Centrales zorgt ervoor dat onze netwerken beschikbaar zijn en
blijven. Wij doen dit door aanleg- en onderhoudsprojecten te realiseren. Als cluster Natte Centrales
verzorgen we het onderhoud van bediencentrales Maasbracht met daarbij de sluiscomplexen en
bruggen van de Maas en in Tilburg de bediencentrale voor diversen objecten in de vaarwegen van
Noord Brabant en Limburg.

Plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd: Roermond en Tilburg