Home
Contact
Intranet
Sitemap
  
Get the Flash Player to see this image.

Functie: 87693 Ingenieursbureau - Specialist Water/Geohydroloog (2 FTE)
Locatie: Amsterdam - Netherlands
Referentie nummer: 3702
Publicatie datum: 28/03/2018
Status: Open

Description:
Functieomschrijving
Het Ingenieursbureau heeft veel projecten in voorbereiding. Als vakbekwame en zelfstandige wateradviseur speel je een belangrijke rol bij onze civieltechnische projecten. Je adviseert op het gebied van stedelijk water en grondwater. Je onderbouwt je advies met specialistische berekeningen, die variëren van een eenvoudige handberekening tot een uitgebreide gebiedsmodellering.

- Adviseren en rapporteren binnen bouwprojecten over de onderwerpen grondwater, oppervlaktewater en hemelwaterafvoer. Met grondwatermodellen worden (ondergrondse) ontwikkelingen getoetst en advies gegeven hoe grondwateroverlast en -onderlast worden voorkomen. Met oppervlaktewatermodellen wordt getoetst wat de effecten zijn van werkzaamheden op het oppervlaktewatersysteem. De ontwikkelingen worden ook getoetst op de hemelwaterverwerking bij extreme neerslag (rainproof). Daarnaast wordt onderzocht welke randvoorwaarden er gesteld worden voor waterkeringen. Deze verschillende onderdelen van het watersysteem worden in onderlinge samenhang beschouwd en verwerkt tot adviezen voor de gebiedsinrichting, vanaf de eerste planfasen.
- Adviseren en rapporteren binnen bouwprojecten over de technische uitwerking en dimensionering van (grond)watermaatregelen zoals een drainagesysteem of een watergang, onderbouwd door (hydraulische) berekeningen.
- Adviseren over geschikte locaties voor de watercompensatie voor de verhardingstoename van infrastructurele projecten.
- Het adviseren over water gerelateerde werkzaamheden in de uitvoeringsfase, zoals bronbemalingen inclusief hun invloed op de omgeving.
- Aanvragen van watervergunningen;
- Opstellen van watertoetsen als onderbouwing van (ruimtelijke) plannen;
- Uitzetten van veldwerk bij derden;
- GIS-werkzaamheden ten behoeve van de modelleringswerkzaamheden en notities (GIS en FME);
- Adviseren van interne projectleiders.

Opleiding
- minimaal over een opleiding in de (geo)hydrologie op WO-niveau of ruime relevante ervaring in combinatie met een HBO opleiding.

Werkervaring
- ervaring met modelleringswerkzaamheden met grondwatermodellen (Microfem/ Modflow), oppervlaktewater en/of rioleringsmodellen (SOBEK/infoworks) en andere watergerelateerde berekeningen; ervaring met neerslagafvoermodellen (Infoworks ICM).